Soğutma Kulesi Yönetimi

tarafından gönderildi

42. Federal Emisyon Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile birlikte yasa koyucu merciler, evaporatif soğutma tesislerinin işletilmesi ile ilgili olarak daha sıkı şartlar belirlemişlerdir. İlgili kural ve yönetmeliklerin, özellikle de VDI 2047 Bölüm 2’nin bilinmesi, etkin risk yönetimi ve faaliyet sırasında meydana gelebilecek hasarların önlenebilmesi için gerekli önkoşulları oluşturmaktadır.

Bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde söz konusu tesisin işletmecisinin henüz bir laboratuvar testi yapmaması halinde, yetki verilen laboratuvardan çıkan atık suyun 16 Eylül 2017 tarihine kadar ilk düzenli laboratuvar testine tabi tutulması gerekmektedir.

Soğutma kuleniz ya da tesisiniz hakkında hiç vakit kaybetmeden konuşalım!
İletişim

 

 

Yönetmelik ile ilgili daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:
Federal Çevre Dairesi tavsiyeleri - Lejyonella Bakterileri Lejyonella Bakterileri Yönetmelik Lejyonella Bakterileri