Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z przepisami w sprawie ochrony danych i niniejszym oświadczeniem.

Korzystanie z naszej strony jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to – o ile to możliwe – na zasadzie dobrowolności. Nie są one przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Wskazujemy na to, że transfer danych w Internecie (np. w przypadku komunikowania się przez e-mail) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Cookies

Strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, by nasze oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i w Państwa przeglądarce.

Większość plików cookie to tak zwane pliki sesyjne. Są usuwane automatyczne po zakończeniu Państwa odwiedzin. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnych odwiedzinach.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, by informowała Państwa o stosowaniu plików cookie i dopuszczała je tylko w poszczególnych sytuacjach, wykluczyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Przy wyłączeniu plików cookie funkcjonalność witryny może być ograniczona.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron pobiera i automatycznie zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:

typ i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
odesłanie URL
nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
godzina żądania serwera

Danych tych nie da się przypisać określonej osobie. Nie przeprowadza się kojarzenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej
kontroli tych danych, jeśli uzyskamy konkretne informacje na temat użytkowania niezgodnie z prawem.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza wraz z podanymi danymi do kontaktu zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google Maps
Niniejsza strona wykorzystuje produkt Google Maps firmy Google Inc. Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie automatycznie pobieranych danych przez Google Inc., jej przedstawicieli oraz osoby trzecie.
Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na stronie „Warunki korzystania z Google Maps”.

Zastosowanie fontów

Na naszych stronach internetowych wykorzystuje się zewnętrzne czcionki Google Fonts. Google Fonts jest usługą Google Inc. („Google”). Wykorzystanie Web Fonts następuje poprzez żądanie serwera, z reguły serwera Google w USA. W ten sposób na serwer przekazuje się informacje, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Google zapisuje również adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Bliższe informacje znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych firmy Google na poniższych stronach:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki strony YouTube operowanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W przypadku odwiedzania strony z wtyczką YouTube tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Na serwer YouTube przekazuje się informacje, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Kodowanie SSL

Ta strona wykorzystuje kodowanie SSL z przyczyn bezpieczeństwa i do ochrony transferu treści poufnych, jak na przykład zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatorów strony. Połączenie kodowane można rozpoznać po tym, że w pasku adresu wyszukiwarki „http://” zmienia się na „https://” i pojawia się symbol kłódki.

Jeśli kodowanie SSL jest aktywne, osoby trzecie nie mogą odczytać danych, które Państwo do nas wysyłają.

Prawo do informacji, usunięcia, zablokowania
Jako osoby zainteresowane mają Państwo zgodnie z przepisami prawo do informacji, prawo do poprawiania, prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 e) lub f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE lub jeśli Państwa dane osobowe przetwarza się do celów reklamy bezpośredniej.

Prosimy pamiętać, że wymienione wyżej prawa mogą być ograniczone ustawowo oraz że musimy je spełnić tylko przy dotrzymaniu określonych przesłanek.

W celu wykonania Państwa wymienionych wyżej praw prosimy o kontakt na adres

CTK Jürgen Schöbel GmbH
Randweg 55
59846 Sundern
juergenschoebel@ctkgmbh.info

Mogą Państwo każdorazowo polecić nam jako podmiotowi odpowiedzialnemu aktualizację danych (np. zmiana adresu).

Sprzeciw – e-maile reklamowe

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu opublikowanych w stopce redakcyjnej danych do kontaktu do przesyłania niepożądanych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych na wypadek przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, jak np. SPAM.

Prawo odwołania

Mają Państwo Prawo każdorazowo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu prosimy zwrócić się na adres juergenschoebel@ctkgmbh.info. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wcześniejszej zgody do momentu odwołania.

Prawo do zażalenia

W celu wykonania prawa do zażalenia zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE prosimy zwrócić się do właściwych miejscowo organów nadzoru.

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
www.ldi.nrw.de