42. Federalne rozporządzenie w sprawie kontroli immisji: Przestrzegać wymogów higieny

Napisany przez

W 42. rozporządzeniu BLMSCHV przedstawiono między innymi wymogi higieniczne, obowiązki dotyczące badań i monitorowania wody użytkowej (wody domieszkowej, chłodniczej, myjącej) i obowiązki zgłaszania do odpowiednich władz, które operator/właściciel musi w sposób wiążący spełnić.

Wszelkie działania objęte są obowiązkiem dokumentowania (dziennik eksploatacji, ocena zagrożenia, dokument przeglądu instalacji co 5 lat). Celem jest, by zapobiec zanieczyszczeniu wody użytkowej i aerozoli do ochrony pracowników i innych osób mikroorganizmami oraz chronić ludność przed ryzykiem związanym ze zdrowiem (w szczególności legionellą).

W odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków operatora i koniecznych środków może pomóc CTK GmbH w ramach fachowego doradztwa. Jako fachowcy w dziedzinie higieny zgodnie z VDI 2047 część 2 wesprzemy Państwa w planowaniu badań legionelli w układach wody chłodzącej, instalacjach wody pitnej i wentylacjach z urządzeniami nawilżającymi w Państwa zakładzie.

Odpowiednie szkolenie ukończyliśmy z powodzeniem w Akademii TÜV Nord w Essen, co TÜV poświadcza certyfikatem. Potwierdzenie udziału znajdą Państwo tutaj.

Proszę się nie wahać nawiązać rozmowę. Jedno jest tu pewne: urzędy będą bardzo dokładnie obserwować Państwa chłodnie kominowe i instalacje w 2018 roku!